Kova Burcu Efsanesi

Kova takımyıldızı “aquarius” ismi, Babilliler’de “Gula” olarak geçer, tanrıçanın doğumu ve bahşedilen şifacılık anlamlarına gelir. Aynı zamanda, “Büyük Adam Takımyıldızı” olarak da bilinir.

Babil ve Eski Mısır

“Aquarius” ismi, Gılgamış Destanı’nda, hayvanlar arasında büyümüş dev ve güçlü adam Endiku olarak da anılmıştır.Endiku,hayvanların koruyucusudur. Destanda bir öküzü yıkarken görünür. Babil’e ait başka bir mitte ise, İran Körfezi’nde yaşayan Su Tanrısı Ea, elindeki bir çömlekten su akıtırken resmedilir. Bu, Kova burcu sembolüne daha yakın bir simge olarak düşünülmüştür. Eski Mısır’da ise elinde tuttuğu iki kavanozdaki Nil Nehri’nin suyu ile toprağı sulayan Tanrı Hapi, Kova burcu simgesi olarak kullanılmıştır.

Tanrı Zeus’un Aşkı

Tanrı Zeus, yakışıklı Ganymede’ye aşık olur. Kendini bir kartala dönüştürerek Ganymede’yi kaçırır. Troya Kralı Tros’un oğlu Ganymede, Kova burcu ile ilişkilendirilmiştir. Dünyayı sulamakla görevlendirilenYağmur Tanrısı Ganymede, dillere destan olacak kadar yakışıklıdır. Zeus, Ganymede’ye aşık olur. Onu bir kartala dönüştürerek kaçırır. Ganymede’yi, tanrılar için, altın bir çanaktan şarap sunması için görevlendirir. Ganymede’nin babası, Zeus’a çok kızar. Zeus, bu durumu telafi etmek için, Tros’a iki güçlü at gönderir. Oğlunun artık ölümsüz olduğunu ve dünya ile ilgili sıkıntılar çekmeyeceğini bildirir. Ganymede, bu mitin dışında, Orta Çağ’da, homoseksüel aşkın simgesi olarak anılmıştır. Onun Zeus tarafından tanrıların yanına, göğe çıkarılması, Rönesans felsefesinde, “ruhun sonsuzluğa yükselişi”, “ruhun mükemmel, saf yükselişi” olarak düşünülmüştür. Dünya, astrolojik olarak, 2500 yılda bir Zodyak’ta burç değiştirir. Pek çok astroloğun görüşüne göre; dünya, şu an Kova burcuna girmiş sayılıyor. Yeni bir çağa adım atıldığı, insanlığın ruhi ve fiziki boyutta, Ganymede’nin sahip olduğu çekiciliğe ve güzelliğe adım attığı düşünülmekte...